Zaloguj

Nie pamiętasz hasła?

b. Edycja danych w Twoim profilu.

W każdej chwili możesz edytować swoje dane w portalu naukateorii.pl.
Aby to zrobić zaloguj się do swojego profilu i w prawym górnym rogu kliknij swoje imię lub podaną nazwę.
Z Menu wybierz „Twój profil”.
Teraz możesz dowolnie edytować swoje dane.
Pamiętaj o zapisaniu dokonanych zmian przyciskiem na dole formularza.
Przykład: