Zaloguj

Nie pamiętasz hasła?

c. Brak wiadomości e-mail / sms potwierdzającej rejestrację.

Wiadomość potwierdzająca rejestrację zwykle dociera ciągu 1-3 minut po zatwierdzeniu płatności.
Jeśli wybrana została opcja przelewu tradycyjnego to czas ten uzależniony jest od Twojego banku i czasu w jakim zrealizuje on zlecenie na rzecz naszego portalu.
Jeśli nie widzicie wiadomości w skrzynce odbiorczej poczty elektronicznej polecamy sprawdzić foldery: SPAM, OFERTY, KOSZ, INNE.
Jeśli mimo wykonanych powyżej zalecanych czynności nie otrzymaliście Państwo wiadomości prosimy o kontakt na adres email: info@naukateorii.pl